Read M. J. Kister's Articles

 1. M. J. Kister
  Jerusalem Studies in Arabic and Islam 24 (2000): 217-45
  Languages:
  • אנגלית
 2. M. J. Kister
  Le Muséon 76 (1963): 403-417
  Languages:
  • אנגלית
שלחחפש ברשימת כל המאמרים
מ"י קיסטר (2010-1914), פרופסור בחוג לשפה וספרות ערבית של האוניברסיטה העברית

מ"י קיסטר תרם תרומה מכרעת לחקר האספקטים הרוחניים, הדתיים, הכלכליים החברתיים של התקופה הקדם-אסלאמית ותקופת ראשית האסלאם. הודות למחקריו הקפדניים אנו יודעים כעת הרבה יותר על תולדות הערים הקדושות לאסלאם, קשרי אלחירה עם שבטי מזרח ערב, שבטי קוריש, תמים וקצ'אעה, התהוות האסלאם הקדום ועוד נושאים רבים אחרים שזכו להתעניינותו.

מאמר מתחלף

Journal of the Economic and Social History of the Orient 3 (1960): 326-34
כרטיס בכתב ידו של קיסטר ובו ידיעה מרתקת על אחד מחברי הנביא
דרכו של קיסטר במחקר

 מחקרו של קיסטר מבוסס על ידיעה מעמיקה של השירה והפרוזה בערבית הקלאסית. הוא נהג לאסוף את כל הטקסטים הנוגעים למחקרו כולל השוליים והסתומים שביניהם, תוך שימת לב לניואנסים ולגירסאות השונות. ניתוחו ומסקנותיו נקיים מהשקפות קדומות ושופכים אור על צדדים לא ידועים בתולדות הג'אהליה וראשית האסלאם.

האתר עודכן לאחרונה ב: 03.01.13